Pretraga

Telekomunikacije

Digitalizacija TV signala u Srbiji

Vlada Republike Srbije je u julu 2009. godine usvojila Strategiju za prelazak sa analognog na digitalno emitovanje radio i televizijskog programa u Republici Srbiji. Strategijom su izabrani DVB-T2 i MPEG-4 ver.10 (H.264/AVC), kao standardi za emitovanje digitalnog terestričkog TV signala  i kompresiju video signala. Na  lokacijama širom Srbije postavljena je IP i video oprema, oprema za emitovanje digitalnog signala i oprema za povezivanje tih lokacija (mikrotalasni linkovi). Detaljnije...

 

Nadgledanje IP komunikacionog sistema u Elektroprivredi Srbije

U Elektroprivredi Srbije obavljena je zamena dosadašnjeg telefonskog sistema novim koji je zasnovan na IP  tehnologiji. Network Management System nadgleda ceo sistem od preko 1.500 uređaja (IP telefona, mrežnih uređaja, telefonskih centrala i call menadžera), koji u budućnosti može biti proširen i unapređen. Detaljnije...

 

Migracija mission-critical sistema Telekoma SrbijaTelekom informacioni sistem (TIS) sadrži kompletnu bazu korisnika fiksne telefonije u Srbiji. Migracija TIS-a na novu hardversku i softversku platformu je stoga bio veoma osetljiv projekat, ali je istovremeno i pravi primer uspešne koordinacije i saradnje više kompanija. Detaljnije...

 

Nadzor i upravljanje sistemom digitalnog TV signala

Saga, kao najveći Cisco partner u Srbiji, pored instalacije i konfigurisanja opreme na lokacijama predajnika, aktivno je učestvovala u implementaciji Network Management sistema. On predstavlja kontrolni centar za upravljanje sistemom za prenos digitalnog TV signala. Instaliran je na Košutnjaku i donosi pojednostavljenu kontrolu svih parametara bitnih za proces upravljanja terestičkim TV signalom. Detaljnije...

 

Migracija komercijalnog mail servera u Telekomu Srbija

Zahvaljujući inovativnom rešenju koje je sama osmislila, Saga je uspela da proces migracije obavi praktično bez prekida rada sistema i jedino što su korisnici Telekoma primetili je da se na njihovom nalogu pojavio drugačiji webmail interfejs, sa novim funkcionalnostima. Detaljnije...