Pretraga

Kontakt centri

Moderan kontakt centar u Elektrodistribuciji Beograd smanjuje troškove i automatizuje posao Sagino rešenje implementirano u Elektrodistribuciji Beograd je dizajnirano na modularnoj platformi, pri čemu svaki od modula obavlja pojedinačne kontakt centar funkcionalnosti. Instalirani moduli su odgovorni za procesiranje VoIP saobraćaja, prihvatanje faks poruka, govorni automat, automatizovanu distribuciju dolaznih poziva, automatizovano kampanjsko pozivanje, snimanje razgovora i integraciju sa agentskim aplikacijama i sa ostalim back office sistemima EDB. Detaljnije...

 

Kontakt centar pomaže Domovima zdravlja da povećaju broj pregleda

Osnovna svrha implementacije kontakt centra za domove zdravlja je lakše zakazivanje pregleda kod lekara i smanjivanje vremena čekanja pacijenata. Uveden je sistem prvenstva pregleda, a operateri mogu da daju inicijalnu trijažu (da upute pacijente u odgovarajuće službe) i da daju informacije kad ko od lekara radi. U slučaju da je pacijentu osim zakazivanja pregleda potrebna i konsultacija sa medicinskim osobljem, operater može poziv da preusmeri do traženog lekara, odnosno medicinskog tehničara. Detaljnije...

 

Regionalni kontakt centri za Hypo Alpe Adria

Projektom implementacije Sagine "Agentske aplikacije", "CC Experta" i kontakt centra, kao i njihovim povezivanjem sa CRM-om, Hypo Alpe-Adria-Bank je u tri države (Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina) obezbedila da agenti i supervizori u kontakt centru, na jednom mestu dobiju potrebne izveštaje u realnom vremenu, kao i objedinjene profile svakog klijenta. Detaljnije...

 

Kontakt centar u Mongoliji

Implementacija kompletnog kontakt centra, CRM sistema i njihovo povezivanje putem aplikacije koju je razvila Saga, obezbedili su sve preduslove za mnogo kvalitetnije opsluživanje klijenata Mongolske banke XacBank. Detaljnije...