Pretraga

Uspešni projekti

Kontakt centri

Saga ima veliko iskustvo u implementaciji rešenja za kontakt centre – u Srbiji je najveće kontakt centre, koji opslužuju milione korisnika, realizovala upravo Saga, a isvoje znanje potvrdila je i realizacijom kontakt centara širom sveta (Mongolija, Izrael, Belgija, Češka, Bahrein, Kuvajt, Oman, Pakistan...). Detaljnije...

Telekomunikacije

Saga je specijalizovana za telekomunikaciona rešenja za velika i srednja preduzeća gde je u stanju da odgovori na najkompleksnije zahteve korisnika. Detaljnije...

Telepresence sistemi

Kao lider u implementaciji telepresence rešenja u Srbiji, Saga poseduje veliko iskustvo u ovoj oblasti i stoji iza nekoliko značajnih telepresence projekata u našem regionu. Detaljnije...

Infrastrukturni projekti

ICT infrastruktura, kao osnova za poslovanje svih veliki preduzeća, zahteva pouzdanost i integraciju sistema, koje zahvaljujući svom ogromnom iskustvu Saga realizuje sa lakoćom. Mnogi klijenti, čiji posao počiva na ICT-u poverili su upravo nama projektovanje i implementaciju Business Critical Computing rešenja i Data centara. Detaljnije...

 

Dokument menadžment sistem u Službenom listu Crne Gore

Zakonom o objavljivanju propisa i drugih akata Crne Gore propisana je obaveza Javnoj ustanovi Službeni list Crne Gore da uspostavi elektronsko izdanje Službenog lista i izradi sopstvenu bazu podataka, da postane nosilac pravno-informacionog sistema Crne Gore i jedan od njegovih glavnih servisera. Detaljnije...