Pretraga

Sektor za brigu o korisnicima

Saga ima IT eksperte koji pružaju kompletnu podršku IT sistemima.

Sagin servisni centar nudi sledeće usluge:

 • Servis računara i opreme u garantnom i vangarantnom roku
 • Montaža i održavanje uređaja
 • Popravke kod klijenta
 • Obezbeđivanje zamenskog uređaja u toku trajanja servisa
 • Preuzimanje uređaja na lokaciji klijenta
 • Dostava servisiranog uređaja na lokaciju klijenta
 • Usluge čišćenja računara, servera i ostale opreme
 • Rentiranje projektora i računarske opreme
 • Telefonska podrška i konsultacije sa korisnicima
 • Mogućnost produženja garancije za HP i Fujitsu proizvode
 • Instalacija sistema za skladištenje podataka i SAN infrastrukture po želji korisnika
 • Održavanje sistema za skladištenje podataka i SAN infrastrukture uz mogućnost garantovanog vremena popravke
 • Dizajn rešenja i konsultantske usluge...

Do sada Saga je isporučila više od 60.000 računara i dvostruko toliko perifernih uređaja, mahom velikim i srednjim preduzećima. Pored toga, Saga je ovlašćeni serviser brojnih proizvođača, bez obzira gde je oprema kupljena:

 • GFI
 • Juniper Networks
 • Nortel
 • Avaya
 • Aastra

Sagin Servisni centar nudi tri tipa podrške:

 • Daljinska dijagnostika problema: Veliki broj problema može da se otkloni putem telefona, pozivom tehničke podrške (za ovaj vid podrške potrebno je da postoji neka forma ugovora ili garancija koja obuhvata ovaj tip tehničke podrške). Prosečno vreme za rešavanje problema ovim putem je svega četiri minuta! Naravno, najčešće se radi o softverskim ili sitnim hardverskim problemima.
 • Podrška na licu mesta: Ukoliko korisnik zahteva takav nivo podrške, Saga šalje svoje tehničare na teren, što može biti bilo gde na teritoriji Srbije. Za najzahtevnije korisnike maksimalno vreme odziva na servisni poziv je četiri sata – zbog toga je tehničarima na raspolaganju veliki vozni park i magacin dobro snabdeven rezervnim delovima. Takvim korisnicima je na raspolaganju non-stop dežurni telefon preko koga mogu da prijave kvar.
 • Servisiranje u servisnom centru: Sagin servisni centar ima kapacitete da konfiguriše 200 računara dnevno. Tehničari u Saginom servisnom centru poseduju preko 50 sertifikata izdatih od strane proizvođača opreme, kao i od svetski priznatih centara za standardizaciju ICT podrške koji izdaju sertifikate nezavisno od vendora (CompTIA – Asocijacija distributera računarske opreme).

Zahvaljujući tome, kvarovi se brzo dijagnostikuju i najčešće brzo otklanjaju. Precizno vođena statistika govori da se svega 0.3 odsto kvarova ne otkloni – uglavnom zato što je popravka neisplativa za korisnika.