Pretraga

Sertifikati

Upravljanje kvalitetom, upravljanje zaštitom životne sredine i upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu kao integrisani sistemi menadžmenta deo su ukupnog upravljačkog mehanizma u „Sagi“. Njima se pridružuju i sistem za upravljanje uslugama u oblasti IT-a i sistem za upravljanje bezbednošću informacija.

Uspostavljanje svih sistema menadžmenta je strateško opredeljenje organizacije. Sistemi su građeni na osnovu procesnog modela i zadovoljavaju sadašnji stepen tehničko-tehnološkog i organizacionog razvoja "Sage" i zahteve relevantnih međunarodnih standarda iz ovih oblasti.

Sertifikacija, odnosno provera usaglašenosti sistema menadžmenta sa zahtevima standarda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 20000-1 i ISO/IEC 27001 se radi na nivou kompanije. Sertifikati su važeći za sledeći delokrug rada:

  • Razvoj i projektovanje sistema
  • Upravljanje projektima
  • Realizacija rešenja
  • Tehnička podrška
  • Distribucija opreme
  • Pružanje usluga u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija