Pretraga

Vizija naše budućnosti

Misija

Informacione tehnologije menjaju način na koji živimo, učimo, radimo i zabavljamo se.

Sebe vidimo kao kompaniju koja je najbolji partner, kako globalnim liderima koji razvijaju informacione tehnologije tako i poslovnim sistemima u neposrednom okruženju. Želimo da sada i u budućnosti, na poljima razvoja, primene i integracije poslovnih rešenja, kroz primenu najnaprednijih informacionih tehnologija, našim klijentima omogućimo uspešan rast i ostvarenje poslovnih planova.

Vizija

Težimo da budemo inovativna kompanija, kontinuirano fokusirana na rešavanje problema novih generacija korisnika naših IT rešenja. Oblikujemo budućnost u oblasti ICT rešenja kreirajući vrednosti i šanse za naše kupce, zaposlene, investitore i partnere.

Želimo da budemo lideri u kreiranju i razvoju najnaprednijih rešenja koja prevode napredne informacione tehnologije naših globalnih partnera u vrednosti za lokalne poslovne subjekte kroz naša profesionalna rešenja i usluge. Želja kompanije je da doprinese uspehu i zadovoljstvu njenih klijenata preko poboljšanja kvaliteta i upravljivosti sopstvenog poslovanja, a svojim deoničarima da omogući dodatnu vrednost.

Za potrebe korisnika usluga, zaposlenih, investitora i svojih partnera, kompanija usmerava svoje snage ka virtuelizaciji, automatizaciji i optimizaciji sistemskih rešenja u cilju integracije sa svim sistemima koji su deo globalne kompjuterske mreže.

 

Saga je kompanija koja neguje prave korporativne vrednosti.