Pretraga

Managed Network Operation Center

Sagin Managed Network Operation Center (mNOC) predstavlja cloud rešenje za nadgledanje korisničke mreže uz trenutno reagovanje na alarme i probleme koji mogu da se pojave u njoj.

Naši mNOC servisi sastoje se od ponude u kojoj posvećen tim inženjera prati i osigurava neprekidno i pravilno funkcionisanje IT infrastrukture. Na taj način uspešno se izbegavaju događaji koji degradiraju ili čine nedostupnim IT resurse od kojih zavisi funkcionisanje vašeg poslovanja. Naš mNOC tim spreman je da preuzme sve preventivne korake u cilju osiguravanja stalnog funkcionisanja i unapređenja vaše IT infrastrukture.

 

mNOC pogodnosti za korisnike

Servis – Upravljanje greškama

 • Upotrebom mNOC servisa za upravljanje greškama obezbeđuje se visoka dostupnost vaše IT infrastrukture i brže rešavanje problema kada se problem pojavi. Ovaj servis pruža detaljan uvid u operativno stanje vaše IT infrastrukture, tako da je ona manje podložna na greške. S finansijske strane, smanjuju se rizici i troškovi degradiranog ili prekinutog funkcionisanja IT infrastrukture;
 • mNOC specijalno obučeni inženjeri nadgledaju vašu mrežu 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini. Zahvaljujući upotrebi različitih profesionalnih alata, upravljanje greškama obavlja se u realnom vremenu. Posebnim dijagnostičkim procedurama, identifikuju se problemi i pokreću neophodne mere za njihovo rešavanje;                        
  Nakon uočavanja greške vršimo koordinisanu daljinsku izolaciju kvara i takođe možemo da koordiniramo komunikaciju sa proizvođačem opreme na kojoj se pojavio kvar;
 • Svi incidenti se evidentiraju u sistem upravljanja događajima koji je deo bezbednog Internet portala sa koga ćete dobijati nedeljne i mesečne izveštaje. Zahvaljujući izveštajima analize trendova imaćete uvid i u periodični razvoj vaše IT infrastrukture;
 • Proaktivno praćenje obezbeđuje da se najveći broj potencijalnih grešaka u IT infrastrukturi spreči i pre nego što se pojavi. Zahvaljujući specijalizovanim alatima za dijagnostiku i upravljanje, mNOC inženjeri mogu brzo i precizno da utvrde tačan izvor problema. Otkrivanje i uočavanje grešaka u IT infrastrukturi u ranoj fazi obezbeđuje njihovo pravovremeno saniranje;

Servis – Upravljanje performansama

 • mNOC servis za upravljanje performansama povećava produktivnost internog IT odeljenja i smanjuje kapitalne i operativne troškove. Aktivno nadzire utvrđene parametre koji su odgovorni za optimalan rad infrastrukture;
 • Definisanje i praćenje limita određenih performansi može da u ranoj fazi detektuje potencijalne probleme na IT infrastrukturi pre nego što problemi počnu da utiču na korisnike. Redovna analiza prikupljenih podataka od strane mNOC inženjera obezbeđuje blagovremenu identifikaciju slabosti sistema, neobična odstupanja od normalnog operativnog funkcionisanja i uska grla u sistemu, kao i ispravno dimenzionisanje WAN konekcija;
 • Sadržaj izveštaja pruža dragocenu dugoročnu statistiku i pravilnu projekciju budućeg opterećenja sistema. Time se obezbeđuje optimalan proces planiranja i budžetiranja;

 

Napomena:

Preduslov za servis „Upravljanje performansama“ je korišćenje servisa  „Upravljanje greškama“.

 

Integrisan servis upravljanja greškama i performansama

 • Integracija upravljanjem greškama i performansama i analize uzroka (root-cause analysis) pruža nam na efikasan način uvid u konsolidovani servisni status i servisne performanse počev od dostupnosti određenog uređaja, pa do performansi sistema;
 • Automatizovana analiza uzroka ukazaće na sistem ili uređaj koji predstavlja izvor problema, kao i šta je sve u sistemu pogođeno tim problemom. Ovo se postiže nadgledanjem individualnih sistemskih performansi, kao i praćenjem grešaka individualnih delova sistema;

Detaljna online funkcija analize sa različitih aspekata, prikazana je putem različitih tipova grafikona;